Trang chủ

Công nghệ thông tin

Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
11/01/2016 | 5:49 PM

Với việc hướng đến mục tiêu cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau, ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng thời, hoạt động ứng dụng CNTT nhằm giảm thời gian người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các TTHC. Mục tiêu trong giai đoạn này của Chương trình hướng đến đối với tất cả các địa phương trên cả nước gồm: 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 95% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; 50% số hộ, cá nhân kinh doanh kê khai nghĩa vụ thuế phát sinh qua mạng từ việc cho thuê tài sản và lệ phí trước bạ khi đăng kí ô tô, xe máy. Bên cạnh đó, sẽ cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của tất cả các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Một số hoạt động cụ thể sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 gồm:

1. Phát triển ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mực độ 4. Danh mục nhóm dịch vụ công được ưu tiên áp dụng ở mức độ 4 theo Phụ lục kèm theo Quyết định.

2. Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, bao gồm: Hệ thống quản lý thông tin tổng thể, tiến tới xây dựng cơ quan điện tử, đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp xã; Các ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng công tác đặc thù tại từng cơ quan, đơn vị. Các hệ thống ứng dụng CNTT khác trong công tác nội bộ theo hướng hiệu quả, mở rộng kết nối.

3. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia để tạo nên nền tảng phát triển chính phủ điện tử: Bảo đảm hạ tầng triển khai Chính phủ điện tử các cấp, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Triển khai thuế, hải quan, hộ chiếu, quản lý bệnh án điện tử; Quản lý giao thông thông minh và kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương; Phát triển hạ tầng kiến trúc Chính phủ điện tử; Triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Quản lý, duy trì Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Quản lý danh mục điện tử dùng chung của các CQNN, Quản lý thông tin, dữ liệu quy mô quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân truy cập đến thông tin, dữ liệu của các CQNN.

Toàn văn Quyết định và chi tiết Chương trình xem tại văn bản đính kèm./.

  quy hoạch - kế hoạch