Trang chủ

Công nghệ thông tin

Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội
01/04/2016 | 9:36 PM

Ngày 28/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH một thành viên Hanel làm chủ đầu tư.

Theo đó, Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội được thành lập theo mô hình doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội theo quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam để đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội sẽ phê duyệt mô hình Tổ chức quản lý Khu CNTT tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu cũng như chỉ đạo các sở, ban, ngành của Thành phố phối hợp với Tổ chức quản lý Khu triển khai đầu tư, xây dựng, quản lý để Khu CNTT tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội có tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 32,14 ha với 7 phân khu chức năng: Khu phát triển gia công phần mềm quốc tế và nghiên cứu phát triển R&D; Khu công nghệ ITO (Information Technology Oursourcing) và BPO (Business Process Oursourcing); Trường Cao đẳng công nghệ với diện tích sàn 100.860 m2 đủ tiếp nhận 5.000 sinh viên với 500 giảng viên; Tổ hợp Khách sạn - Trung tâm thương mại công nghệ; Khu nhà ở chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và người làm việc tại chỗ diện tích 21.025 m2, diện tích sàn 13.880 m2 đáp ứng cơ sở hạ tầng xã hội cho 5.000 người sinh sống; Khu hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng khu công nghệ; Khu dịch vụ thể thao, bãi đỗ xe tập trung và nhà hàng. Khu Công viên Công nghệ phần mềm dự kiến thu hút từ 12.000 đến 13.000 chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có trình độ về gia công phần mềm, công nghệ thông tin và viễn thông.

Phạm Minh Hiếu

 

  quy hoạch - kế hoạch