Trang chủ

Công nghệ thông tin

Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

19/10/2015 | 12:00 AM
Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử. Theo đó, mục tiêu đầu tiên là nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc; đồng thời, công khai, minh bạch...

Họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố quý III/2015

13/10/2015 | 12:00 AM
Sáng ngày 07/10/2015, Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố đã tổ chức họp báo cáo kết quả quý III/2015 và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch hành động và Báo cáo Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp.

Hội thảo Ứng dựng Công nghệ thông tin và Triển lãm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thành phố Hà Nội

24/09/2015 | 12:00 AM
Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh, hướng tới xây dựng doanh nghiệp điện tử. Ngày 22/9/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Họp báo về Hội thảo Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp" và Triển lãm sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT thành phố...

Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT

24/09/2015 | 12:00 AM
Ứng dụng, phát triển CNTT có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển Thủ đô, góp phần làm thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước, cải thiện năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô, đặc biệt là các doanh nghiệp; từng bước tạo dựng nền tảng xây dựng "chính quyền điện tử" Thủ đô.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong CQNN Thành phố Hà Nội năm 2016

23/09/2015 | 12:00 AM
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đơn vị năm 2016.

Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp công ích

28/08/2015 | 12:00 AM
Trong tháng 7 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức các Đoàn khảo sát kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp công ích thuộc UBND Thành phố, nhằm đánh giá hiện trạng, nhu cầu và kế hoạch ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp, từ đó có cơ sở định hướng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất - kinh doanh,...

Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Khu CNTT tập trung Cầu Giấy năm 2015

13/08/2015 | 12:00 AM
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội do đồng chí Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý khu...

Kiểm tra tình hình triển khai các dự án khu CNTT tập trung

10/08/2015 | 12:00 AM
Trong hai ngày 16 và 23 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn để kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai xây dựng các dự án Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn Thành phố.

Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Khu CNTT tập trung Cầu Giấy năm 2015

10/08/2015 | 12:00 AM
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội do đồng chí Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý khu CNTT tập trung Cầu Giấy nhằm đánh giá tình hình hoạt động của khu 6 tháng đầu năm.

Hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn Thành phố

04/08/2015 | 12:00 AM
Ngày 23/7/2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi làm việc trao đổi hợp tác với các Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có Đ/c Đặng Vũ Tuấn - Phó Giám đốc Sở, Phòng Công nghiệp CNTT và đại diện các Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn Thành phố: Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội phần mềm và dịch...

  quy hoạch - kế hoạch