Trang chủ

Công nghệ thông tin

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại huyện Mỹ Đức

27/08/2014 | 12:00 AM
Ngày 26/8/2014, Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng CNTT do đồng chí Phan Lan Tú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu đã tới làm việc tại huyện Mỹ Đức.

Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT: Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ 2

14/08/2014 | 12:00 AM
Nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT (với khởi đầu là đánh giá đối với trang/cổng thông tin điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP năm 2015

13/08/2014 | 12:00 AM
Với mục tiêu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được UBND thành phố phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1230/STTTT-TrT ngày 05/8/2014 hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị năm 2015.

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2012 - 2017)

23/06/2014 | 12:00 AM
Ngày 14/06/2014, tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) nhiệm kỳ II (2012-2017). Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trao tặng máy tính cho Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn

20/05/2014 | 12:00 AM
Nằm trong Chương trình ldquo;Ngày hội máy tính cho cuộc sốngrdquo; do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, ngày 16/05, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng 01 máy tính để bàn và 05 máy tính bảng có kết nối internet cho Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn Hà Nội.

Báo cáo kết quả gặp mặt doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/05/2014 | 12:00 AM
Với mục đích tăng cường trao đổi, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn, ngày 03/4/2014, UBND Thành phố...

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 102/2009/NĐ – CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ

25/04/2014 | 12:00 AM
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Hà nội về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 102/2009/NĐ - CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Sở Thông tin và...

Khảo sát xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2025

23/04/2014 | 12:00 AM
Ngày 17/4/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiếp đoàn Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông ndash; Bộ Thông tin và Truyền thông đến làm việc về hiện trạng các khu CNTT tập trung trên địa bàn Thành phố, nhằm khảo sát thông tin phục vụ việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2025.

Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

14/04/2014 | 12:00 AM
Nhằm phograve;ng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao, ngày 7/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phograve;ng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Đề nghị các doanh nghiệp CNTT báo cáo thống kê trước ngày 11/4

08/04/2014 | 12:00 AM
Thực hiện Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp CNTT phối hợp, thực hiện chế độ báo cáo thống kê trước ngày 11/4/2014.

  quy hoạch - kế hoạch