Công văn phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam

01/08/2017 | 11:12
Cỡ chữ Aa- Aa+

Công văn số 212/BTTTT-KHCN ngày 20/01/2017 của Bộ TT&TT về Công văn phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam.

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.

Theo