Công văn số 793/STTTT-BCVT ngày 16/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn triển khai Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND Thành phố.

18/04/2018 | 09:59
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 16/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 793/STTTT-BCVT về hướng dẫn triển khai Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND Thành phố.

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.

Theo