Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015

08/12/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 7999/VP-VX ngày 18/11/2015 về việc đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015, ngày 02/12/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố đã ban hành Văn bản số 2000/STTTT-BCĐ về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015,

Theo đó, các sở, ban, ngành (bao gồm cả các đơn vị hiệp quản); UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin và tự chấm điểm theo biểu mẫu tại Quyết định số 5058/QĐ-BCĐ ngày 22/8/2013 Ban chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố (nay là Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố) về việc ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của Thành phố Hà Nội hàng năm và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/12/2015 để tổng hợp.

Chi tiết Văn bản và Phụ lục hướng dẫn xem tại đây./.

Theo