Danh sách tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định và các số điện thoại phát tán, liên hệ trong tin nhắn rác

22/03/2017 | 15:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Công văn số 454/STTTT-BCVT ngày 20/3/2017 về tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định và các số điện thoại phát tán, liên hệ trong tin nhắn rác.

 

Chi tiết xem file đính kèm./.
Theo