Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội

16/11/2020 | 10:56
Cỡ chữ Aa- Aa+

Triển khai Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, ngày 13/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2859/STTTT-BCXBTT đề nghị các cơ quan báo chí:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính sách

tài chính - ngân sách đặc thù được quy định trong Nghị quyết số 115/2020/QH14 nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Tuyên truyền công tác triển khai của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội được quy định trong Nghị quyết số 115/2020/QH14 đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiết văn bản tại đây.

Theo