Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội

03/11/2020 | 21:25
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 08/10/2020 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021, ngày 26/10/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 2674/STTTT-BCXBTT đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội nhằm khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Xem văn bản đính kèm tại đây ./.

Theo