Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 03/2018)

27/03/2018 | 15:45
Cỡ chữ Aa- Aa+

Công văn số 341/STTTT-BCVT ngày 28/02/2018 về việc Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 03/2018).
 
Chi tiết xem file đính kèm./.
Theo