Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 01/2018)

27/03/2018 | 15:35
Cỡ chữ Aa- Aa+

Công văn số 27/STTTT-BCVT ngày 08/01/218 v/v đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 01/2018).

 

Chi tiết xem file đính kèm./.
Theo