Đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 02/2018)

27/03/2018 | 15:42
Cỡ chữ Aa- Aa+

Công văn số 265/STTTT-BCVT ngày 8/02/2018 về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần thứ 02/2018).

 

Chi tiết xem file đính kèm./.
Theo