Gia Lâm tổ chức họp đánh giá kết quả công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng CNTT năm 2017 trên địa bàn huyện

12/04/2017 | 15:39
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 11/4/2017, UBND Huyện Gia Lâm tổ chức họp đánh giá kết quả công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng CNTT năm 2017 trên địa bàn huyện Gia Lâm, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác triển khai Kế hoạch Ứng dụng CNTT của Huyện năm 2017. Đ/c Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm chủ trì Cuộc họp

   Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Huyện trong việc triển khai dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3: UBND huyện Gia Lâm đã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và là một trong những đơn vị đi đầu trong khối Huyện về triển khai Dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch của Thành phố. Theo đó, kết quả thực hiện từ 10/11/2016  đến 08/4/2017 trong Lĩnh vực hộ tịch: Tổng số hồ sơ (07 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp) tiếp nhận: 1452 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết: 1185 hồ sơ, đạt tỉ lệ 81,6% trực tuyến.

Về hạ tầng công nghệ thông tin: Huyện đề xuất đầu tư máy tính bảng và kinh phí cải tạo mạng LAN của Huyện và 17 xã, thị trấn phục vụ công tác triển khai dịch vụ công của Thành phố, đồng chí Đặng Vũ Tuấn-PGĐ Sở TT&TT nhất trí việc bổ sung máy tính bảng và cải tạo mạng LAN của Huyện và 17 xã, thị trấn.

 

Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Anh Quân-Chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm nhấn mạnh: Năm 2017, là năm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cốt lõi ứng dụng CNTT, do đó các đơn vị trên địa bàn Huyện cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo cho các cán bộ chủ chốt tại Huyện phổ biến chủ trương, chính sách và kỹ năng về ứng dụng CNTT./.  

Quang Tuấn

Theo