Hà Nội tổ chức thi viết gương người tốt việc tốt thực hiện kỷ cương hành chính

19/04/2017 | 10:48
Cỡ chữ Aa- Aa+

Từ tháng 5 -2017, Hà Nội sẽ tổ chức thi viết người tốt, việc tốt trong thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn)

 

Theo đó, cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội trong thực hiện kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử tại công sở. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nhằm tạo chuyển biến  mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thi hành công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức Thủ đô.

Đây là cuộc thi do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội tổ chức và được triển khai rộng rãi tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên các báo, đài và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi viết về người tốt, việc tốt trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi nhiệm vụ, công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân; thực hiện quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tại nơi làm việc, trong cộng đồng và nơi cư trú.

Cuộc thi được tổ chức qua mạng internet. Tác phẩm tham gia dự thi được gửi về địa chỉ mail: cuocthikycuonghanhchinh2017@gmail.com. Thời gian tiếp nhận, tổng hợp, phân loại bài dự thi: Từ ngày 2-5-2017 đến hết ngày 31-8-2017. Việc tổng kết, trao thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10-2017.

 

Chi tiết xem văn bản tại đây./.

Bích Thảo

Theo