Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Quán triệt chuyên đề 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
06/06/2018 | 10:44 AM

Sáng ngày 28/5, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú trong cơ quan.

 
       Tại hội nghị, đảng viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đã được nghe Phó Giáo sư -Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo, Giảng viên cao cấp khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt những nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: Phong cách dân chủ, khoa học, quần chúng, nêu gương; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể: Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán Phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài ; Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Quốc Bảo đã nêu ra một số giải pháp trọng tâm: tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; Giữ vững các nguyên tắc“tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…
    Với phương pháp truyền đạt lý thuyết kết hợp với các ví dụ minh họa thực tiễn, sinh động, qua hội nghị giúp đảng viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú trong Sở Thông tin và Truyền thông hiểu sâu sắc về các nội dung của chuyên đề 2018.Từ đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua để thực hiện hiệu quả chuyên đề; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                             Thu Lan

  quy hoạch - kế hoạch