Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2022
16/03/2020 | 4:22 PM

Sáng ngày 10/3/2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội Chi bộ Bưu chính - Viễn thông có 8 trên tổng số 8 đảng viên được triệu tập.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong đó đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, ưu điểm, hạn chế và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Bưu chính - Viễn thông tiếp tục phấn đấu giữ vững kết quả xếp loại hoàn thành tốt hiệm vụ; Hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về Bưu chính- viễn thông; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm; 100% đảng viên được phổ biến, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TT&TT đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Bưu chính - Viễn thông trong nhiệm kỳ qua. Chi bộ đã triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng và các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đề nghị Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục phát huy, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức lãnh đạo thực hiện.

 

(Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, Phó Giám đốc Sở lên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh Xuân Hải)

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, công khai, Đại hội đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2022 và tiến hành bầu cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông đã trúng cử Bí thư Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 6/6 phiếu bầu (tỷ lệ 100%); Đồng chí Bồ Xuân Doanh, Phó Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông đã trúng cử Phó Bí thư Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 6/6 phiếu bầu (tỷ lệ 100%).

(Ảnh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bưu chính - Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2022)

 

 

(Ảnh Chi bộ Bưu chính - Viễn thông và các đại biểu tham dự Đại hội)

  quy hoạch - kế hoạch