Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin
16/03/2020 | 5:48 PM

HNP - Sáng 14/3, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Việt

 
Chi bộ Công nghệ thông tin hiện có 12 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ CNTT đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin - Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020, cụ thể: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên đủ tư cách hành thành tốt nhiệm vụ, trong đó, đảm bảo tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hành thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định. Hàng năm, có 100% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó, đảm bảo tỷ lệ đảng viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo quy định; 100% gia đình đảng viên được công nhận là gia đình văn hóa tại địa phương. Các đảng viên trong Chi bộ có tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắt tập trung dân chủ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn; có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sạch và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn.
 
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022
 
Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đề ra phương hướng: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của từng đảng viên, nhất là đảng viên giữ các vị trí lãnh đạo Chi bộ, Phòng CNTT. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT; tập trung tham mưu với UBND Thành phố các chương trình, kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thực hiện. 
 
Đồng thời, đề ra một số mục tiêu cụ thể: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo và tham mưu với Đảng ủy Sở về quản lý công nghệ thông tin; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TT&TT (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin (nhiệm kỳ 2020 - 2022) đã đề ra.
 
Hàng năm, phấn đấu đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên đủ tư cách hành thành tốt nhiệm vụ trong đó có đảm bảo tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hành thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định. Hàng năm, có 100% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó, đảm bảo tỷ lệ đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo quy định; 100% gia đình đảng viên được công nhận là gia đình văn hóa tại địa phương.
 
Với 100% phiếu bầu của các đảng viên, đồng chí Nguyễn Anh Việt tái đắc cử giữ chức Bí thư Chi bộ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022.
 

Lê Hải

  quy hoạch - kế hoạch