Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022
17/03/2020 | 2:23 PM

Đại hội Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 12/3/2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở TT&TT, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước nhiệm kỳ 2020-2022 (Ảnh: Đức Thanh)

 

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, có hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị, đặc biệt là các nhiệm vụ về công nghệ thông tin, góp phần vào công tác cải cách hành chính của Thành phố. Các đảng viên trong Chi bộ có tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công tác đảng cũng như công tác chuyên môn; có lập trưởng tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sạch và lối sống lành mạnh; tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn.

 

Các Đảng viên biểu quyết tại Đại hội (Ảnh: Đức Thanh)

 

Đại hội cũng đã thảo luận, phân tích đánh giá đầy đủ và sâu sắc những kết quả mà Chi bộ đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ bám sát với tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Các Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước nhiệm kỳ 2020-2022 (Ảnh: Đức Thanh)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với công tác chuyên môn, đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí của viên chức, người lao động trong Trung tâm. Đồng chí cũng nêu những bài học kinh nghiệm mà Chi bộ cần phát huy và khắc phục trong thời gian tới. Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trí tuệ, Năng động”, đồng chí mong muốn Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và đề nghị Chi ủy khóa mới tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên, giữ vững bản lĩnh chính trị. Đồng thời, tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước, phát huy toàn diện về thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ tới; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Đức Thanh)

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2022, gồm 03 đồng chí. Đồng chí Trương Tú Tài tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Tập thể Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội (Ảnh: Đức Thanh)

  quy hoạch - kế hoạch