Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở
18/03/2020 | 5:23 PM

HNP - Sáng 13/3, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2020-2022.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TT&TT tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

 
Chi bộ Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông hiện có 11 đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng và các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra đều đã hoàn thành. Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo tập thể Văn phòng Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Năm 2017, 2018, 2019, Chi bộ đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2017, đã tham mưu Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Năm 2018, 2019, Tập thể Văn phòng Sở được vinh dự nhận cờ thi đua của UBND Thành phố. Một số cá nhân được nhận bằng khen của UBND Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy khóa mới
 
Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng Sở đề ra mục tiêu: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, tăng cường chủ động tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy các phòng, đơn vị, đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của toàn Sở. Chủ động tham mưu đề xuất các hoạt động chuyên môn đảm bảo hoạt động của Sở ngày một nề nếp, khoa học, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, hướng đến nền hành chính hiện đại, hiệu quả, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TT&TT (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở (nhiệm kỳ 2020 - 2022) đã đề ra.
 
Đồng thời, phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu: Hàng năm, phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Hàng năm, có 100% Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 1 hoặc 2 đảng viên mới; Hàng năm, có 100% đảng viên, công chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó, ít nhất 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
 
Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2022) đã bầu Chi ủy gồm 2 đồng chí.
 

Lê Hải

  quy hoạch - kế hoạch