Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022
19/03/2020 | 10:35 AM

Ngày 11/3/2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022.  Tham dự Đại hội Chi bộ Kế hoạch - Tài chính có 4/4 đảng viên được triệu tập.

 

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong đó đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, ưu điểm, hạn chế và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch - tài chính; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TT&TT (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Kế hoạch - Tài chính (nhiệm kỳ 2020 - 2022) đã đề ra; Hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên đủ tư cách hành thành tốt nhiệm vụ trong đó có 25-50% đảng viên đủ tư cách hành thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 25-50% đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% gia đình đảng viên được công nhận là gia đình văn hóa tại địa phương.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TT&TT đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trong nhiệm kỳ qua. Chi bộ đã triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng và các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng chí cũng chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu Chi bộ cần phát huy và khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục phát huy, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức lãnh đạo thực hiện.

 

Với 100% phiếu bầu của các đảng viên, đồng chí Nguyễn Hữu Hòa tái đắc cử giữ chức Bí thư Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Trần Thị Thu Hương giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022.

 

 

  quy hoạch - kế hoạch