Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&TT tổ chức Sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
31/05/2023 | 6:37 PM

Ngày 31/5, Chi bộ Trung tâm Đào tạo tư vấn công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2023 về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”. Tới dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Báo cáo đề dẫn Hội nghị đánh giá, thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/02/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” và Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 14/03/2023 của Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”.

 

Đồng chí Trần Hữu Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội báo cáo đề dẫn tại buổi sinh hoạt

 

 

Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&TT Hà Nội tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề quý II/2023 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” nhằm tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên Chi bộ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý nghĩa tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả việc học tập chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chính đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được: Một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, chất lượng còn hạn chế. Vì thế, buổi sinh hoạt chuyên đề này là hết sức cần thiết và phù hợp với thực tế của Chi bộ, nhằm nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hơn nữa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Tư vấn CNTT&TT tiếp tục quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong toàn Chi bộ. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở trong Chi bộ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở…

 

“Đối với nhiệm vụ chuyên môn cần cải tiến, thực tế hơn nữa. Trung tâm chủ động đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ hoạt động của mình để tăng nguồn thu nhập của cán bộ đảng viên trong Trung tâm”, đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh.

 

Hữu Việt

 

  quy hoạch - kế hoạch