Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm
23/10/2023 | 6:58 PM

Chiều 23/10, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Nguyễn Tiến Sỹ, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Sở.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trình bày báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
 
Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ được giữ vững và tiếp tục triển khai tốt các mặt công tác: đã ban hành, triển khai nghiêm túc Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2023, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 
 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội báo cáo tại Hội nghị
 
Đáng chú ý, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt được một số kết quả nhất định như: Đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu Thành phố các kế hoạch, quy định về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản truyền thông; Phối hợp với các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo kiện toàn chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở. Hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023 đã đề ra (phát triển mới 8 đảng viên). Tổ chức tốt việc đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2023 theo Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy năm 2023; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024...
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy, các chi bộ quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước về các lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, báo chí - xuất bản - truyền thông, thông tin điện tử, đặc biệt chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Hoàn thành triển khai các Đề án, Kế hoạch các lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính - viễn thông, báo chí - xuất bản, thông tin điện tử đã được UBND Thành phố phê duyệt. Tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí; đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử...
 
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt tại Hội nghị
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt các nội dung tại Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Theo đó, Quy định số 85-QĐ/TW có 5 nội dung cơ bản các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện; 6 nội dung cơ bản về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 3 hành vi vi phạm mà cán bộ, đảng viên cần tránh…
 
Theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, thông qua các nội dung được quán triệt sẽ góp phần nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi đăng tải tin giả, thông tin sai sự thật, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng những chuẩn mực văn hóa, văn minh trong ứng xử, tranh luận, phản biện trên không gian mạng.
 
Kết thúc Hội nghị, trên cơ sở các nội dung được quán triệt, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện.
 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch