Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hội thao Đoàn Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội năm 2016

31/08/2016 | 10:58 AM
Sáng ngày 27/08, tại Nhà thi đấu TDTT quận Thanh Xuân đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao Đoàn Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội năm 2016. Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng lãnh đạo các cơ quan và đông đảo các vận động viên, cổ động viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên

30/08/2016 | 03:49 PM
Nhằm thực hiện tốt Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

30/08/2016 | 03:22 PM
Ngày 19/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố

30/08/2016 | 03:17 PM
Ngày 15/8/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 356-CV/TU về việc thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về xác định độ tuổi của đảng viên

23/08/2016 | 08:53 AM
Ngày 17/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 13-TB/TW về việc xác định tuổi của đảng viên. Theo đó, kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên khi được kết nạp vào Đảng.

Đưa việc học tập và làm theo Bác: thành công việc tự giác, thường xuyên

16/08/2016 | 04:47 PM
Ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, mục đích hướng tới của Kế hoạch nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ...

Công bố Quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở TT&TT

05/08/2016 | 04:18 PM
Chiều 27/7, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp Đảng ủy tháng 7. Trong đó có nội dung công bố Quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành ủy ban hành 08 chương trình công tác

04/08/2016 | 03:50 PM
Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng và ban hành 8 chương trình công tác lớn, bao gồm:

Lễ kết nạp Đảng viên mới

20/07/2016 | 09:31 AM
Chiều 15/07/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng ưu tú là các đồng chí: Trần Thị Thu Hiền, Lê Thị Bích Hiền (Chi bộ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội); Lê Hữu Sản (Chi bộ Công nghiệp công nghệ thông tin) và trao thẻ đảng viên cho đồng chí Trần Thị Thu Trang (Chi bộ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội).

6 tháng cuối năm 2016: Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm

20/07/2016 | 09:26 AM
6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố triển khai toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ năm 2016; 6 tháng cuối năm...

  quy hoạch - kế hoạch