Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/09/2016 | 08:35 AM
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập bộc lộ những...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô

12/09/2016 | 09:13 AM
Để thực hiện tốt chủ trương của Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có văn bản số 372-CV/BTG yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố và các báo, đài, bản tin Thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận

12/09/2016 | 09:11 AM
Ngày 1/9/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Chương trình hành động số 09 CTr/ĐUK về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận.

Đảng ủy Sở TT&TT: tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng

08/09/2016 | 08:22 AM
Chiều ngày 31/8/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 8 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI tới toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong cơ quan.

Hội thi sân khấu hóa Ứng dụng công nghệ thông tin trong CBCCVCLĐ năm 2016

08/09/2016 | 08:13 AM
Ngày 26/8/2016, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi sân khấu hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) năm 2016 với chủ đề “Cán bộ, đoàn viên Công đoàn viên chức Thành phố chung tay xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử”.

Hội thao Đoàn Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội năm 2016

31/08/2016 | 10:58 AM
Sáng ngày 27/08, tại Nhà thi đấu TDTT quận Thanh Xuân đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao Đoàn Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội năm 2016. Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng lãnh đạo các cơ quan và đông đảo các vận động viên, cổ động viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên

30/08/2016 | 03:49 PM
Nhằm thực hiện tốt Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

30/08/2016 | 03:22 PM
Ngày 19/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố

30/08/2016 | 03:17 PM
Ngày 15/8/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 356-CV/TU về việc thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về xác định độ tuổi của đảng viên

23/08/2016 | 08:53 AM
Ngày 17/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 13-TB/TW về việc xác định tuổi của đảng viên. Theo đó, kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên khi được kết nạp vào Đảng.

  quy hoạch - kế hoạch