Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

13/05/2016 | 04:57 PM
Ngày 15/4/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

29/04/2016 | 03:21 PM
Chiều 22/4, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là các đồng chí Chu Chí Linh và Phùng Ngọc Sơn (Chi bộ Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Thành phố Hà Nội).

Triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

20/04/2016 | 08:45 AM
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, ngày 6/4/2016, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐUK về triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016-2020.

Thành ủy Hà Nội: Kiểm tra công tác quán triệt nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại Sở Thông tin và Truyền thông

20/04/2016 | 08:44 AM
Sáng 7/4, Đoàn kiểm tra số 03 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Sở TT&TT Hà Nội về công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử Quốc hội...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016

20/04/2016 | 08:30 AM
Ngày 30/3/2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016.

Thành ủy Hà Nội: Kiểm tra công tác quán triệt nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại Sở Thông tin và Truyền thông

19/04/2016 | 10:41 AM
Sáng 7/4, Đoàn kiểm tra số 03 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Sở TT&TT Hà Nội về công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử Quốc hội...

Triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

19/04/2016 | 10:40 AM
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, ngày 6/4/2016, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐUK về triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016-2020.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016

19/04/2016 | 10:37 AM
Ngày 30/3/2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016.

Đảng ủy Sở TT&TT: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

03/04/2016 | 09:17 AM
Sáng 1/4, Đảng ủy Sở TT&TT đã tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI tới  toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong cơ...

Chỉ thị của Bộ Chính trị về Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

05/04/2016 | 11:36 AM
Ngày 22/3/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xác định...

  quy hoạch - kế hoạch