Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

08/06/2016 | 10:38 AM
Ngày 2/6/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

08/06/2016 | 10:36 AM
Trong 5 năm qua (2011-2015) các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị của Hà Nội đã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20 của Thành ủy, gắn việc thực hiện hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội...

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022

01/06/2016 | 11:22 AM
Ngày 16/5/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 04-TT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2015-2020

20/05/2016 | 11:49 AM
Ngày 17/5/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2015-2020.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

20/05/2016 | 11:46 AM
Ngày 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

13/05/2016 | 04:57 PM
Ngày 15/4/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

29/04/2016 | 03:21 PM
Chiều 22/4, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là các đồng chí Chu Chí Linh và Phùng Ngọc Sơn (Chi bộ Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Thành phố Hà Nội).

Triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

20/04/2016 | 08:45 AM
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, ngày 6/4/2016, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐUK về triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016-2020.

Thành ủy Hà Nội: Kiểm tra công tác quán triệt nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại Sở Thông tin và Truyền thông

20/04/2016 | 08:44 AM
Sáng 7/4, Đoàn kiểm tra số 03 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy Sở TT&TT Hà Nội về công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử Quốc hội...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016

20/04/2016 | 08:30 AM
Ngày 30/3/2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016.

  quy hoạch - kế hoạch