Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tăng cường kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI)

11/04/2014 | 12:00 AM
Ngày 02/4/2014, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-DUK về việc kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI). Theo đó, trong tháng 5 và tháng 6/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thi hành Điều lệ đảng đối với các cơ sở đảng trực thuộc.

2 tháng đầu năm 2014: Đảng uỷ Sở TT&TT tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ

04/03/2014 | 12:00 AM
Đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác năm 2014, 2 tháng đầu năm 2014, Đảng bộ Sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông: Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI

28/02/2014 | 12:00 AM
Chiều ngày 26-2, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức H ội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T rung ương 8 (Khóa XI) cho toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú trong Sở.

Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014

08/01/2014 | 12:00 AM
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phograve;ng, quân sự địa phương năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phograve;ng, quân sự địa phương năm 2014.

Lễ kết nạp Đảng viên mới và trao thẻ đảng

06/01/2014 | 12:00 AM
Chiều 2/1/2014, Sở TTamp;TT Hà Nội đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú là đồng chí: Phạm Huy Kiên (Chi bộ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội), Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Thị Huế ( Chi bộ Trung tâm Giao dịch CNTT và Truyền thông ). Đồng thời, trao thẻ đảng và Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lý Thị Như Hoa và Lê Thị Hoàng Điệp (Chi bộ Cổng giao tiếp...

Đảng ủy Sở TT&TT ban hành Kế hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI)

07/01/2014 | 12:00 AM
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành Kế hoạch số 278-KH/ĐU về học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến hoàn thành trước 20/2/2013.

Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

20/03/2014 | 12:00 AM
Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân Thủ đô trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, ngày 12/3/2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của UB Kiểm tra Đảng ủy Sở TT&TT

27/02/2014 | 12:00 AM
Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong Đảng bộ, tạo cơ sở để các tổ chức đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Ngày 19/2/2014, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 291/KH-KtrĐU về công tác kiểm tra, giám sát năm 2014.

Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

17/03/2014 | 12:00 AM
Ngày 12/3/2014, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch ldquo;Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sởrdquo;.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội tổ chức 3 cuộc kiểm tra chuyên đề trong năm 2014

13/02/2014 | 12:00 AM
Thực hiện chương trình công tác của Thành ủy; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014. Theo đó, trong năm nay, Thành ủy sẽ tiến hành 3 cuộc kiểm tra chuyên đề tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, một số đảng ủy cơ sở và các sở, ngành Thành phố.

  quy hoạch - kế hoạch