Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

05/06/2013 | 12:00 AM
Nhằm làm cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc các nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc làm theo tấm gương đạo đức của Người, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ Trung tâm đào tạo CNTT&TT

03/06/2013 | 12:00 AM
Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông, ngày 29/5, chi bộ Trung tâm đào tạo CNTTamp;TT, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

14/01/2014 | 12:00 AM
Nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, ngày 8/1/2014, Thành ủy Hà Nội có công văn yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã

21/01/2014 | 12:00 AM
Ngày 15/01/2014, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố có công văn yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, các đoàn thể Khối tuyên truyền thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.

Phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại HN giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với các lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ngành quý I/2014

11/04/2014 | 12:00 AM
Công văn số 1666-CV/VPTU ngày 01/04/2014 của Văn phòng Thành ủy về bài phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại HN giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành...

Tăng cường kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI)

11/04/2014 | 12:00 AM
Ngày 02/4/2014, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-DUK về việc kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI). Theo đó, trong tháng 5 và tháng 6/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thi hành Điều lệ đảng đối với các cơ sở đảng trực thuộc.

2 tháng đầu năm 2014: Đảng uỷ Sở TT&TT tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ

04/03/2014 | 12:00 AM
Đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác năm 2014, 2 tháng đầu năm 2014, Đảng bộ Sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông: Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI

28/02/2014 | 12:00 AM
Chiều ngày 26-2, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức H ội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T rung ương 8 (Khóa XI) cho toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú trong Sở.

Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014

08/01/2014 | 12:00 AM
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phograve;ng, quân sự địa phương năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phograve;ng, quân sự địa phương năm 2014.

Lễ kết nạp Đảng viên mới và trao thẻ đảng

06/01/2014 | 12:00 AM
Chiều 2/1/2014, Sở TTamp;TT Hà Nội đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú là đồng chí: Phạm Huy Kiên (Chi bộ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội), Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Thị Huế ( Chi bộ Trung tâm Giao dịch CNTT và Truyền thông ). Đồng thời, trao thẻ đảng và Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lý Thị Như Hoa và Lê Thị Hoàng Điệp (Chi bộ Cổng giao tiếp...

  quy hoạch - kế hoạch