Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Đào tạo tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm quán triệt và thực hiện năm kỷ cương hành chính đến các Đảng viên trong Chi bộ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc TTĐT

15/05/2017 | 10:25 AM
Sáng 09/5/2017, Chi bộ Trung tâm Đào tạo tổ chức sinh hoạt Chi bộ với chuyên đề Biện pháp thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành...

Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước tổ chức lễ kết nạp đảng viên

11/05/2017 | 08:48 AM
Chiều 5/5/2017, Chi bộ Trung tâm Dữ liệu nhà nước đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng  ưu tú Nguyễn Văn Lĩnh...

Xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

05/05/2017 | 02:16 PM
Ngày 27/4/2017, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số...

Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017

28/04/2017 | 03:37 PM
Nhằm t ăng cường nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố về Cuộc vận...

Tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017

28/04/2017 | 03:37 PM
Ngày 24/4/2017, Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và ...

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

28/04/2017 | 03:35 PM
Để giúp cho cấp ủy tổ chức đảng; đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc và thực...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

28/04/2017 | 03:34 PM
Sau 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giám sát công tác cả cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

26/04/2017 | 02:48 PM
    Sáng 20/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn...

Đại hội Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2019

26/04/2017 | 03:24 PM
Sáng ngày 21/4, Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017...

Chiêu sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị

12/04/2017 | 03:35 PM
Ngày 31/3/2017, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Thông báo số 664-TB/BTCTU về việc Chiêu sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức...

  quy hoạch - kế hoạch