Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội: chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

07/07/2017 | 11:17 AM
Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có vai trò vô cùng quan trọng trong...

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

07/07/2017 | 11:15 AM
Ngày 28/6/2017, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh – Liệt Sỹ

22/06/2017 | 11:09 AM
Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và...

Hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

14/06/2017 | 02:25 PM
Ngày 7/6/2017, Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn số 04-HD/ĐU về việc tổ...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017

09/06/2017 | 03:25 PM
Ngày 2/6/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK về việc tổ chức Tọa đàm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017 trong các cơ quan Khối chính quyền Thành phố.

Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”

09/06/2017 | 03:51 PM
Ngày 30/5/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố có văn bản yêu cầu Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; Công đoàn viên chức Thành phố; Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối triển khai thực hiện Kế hoạch số 52-KH/BTGTU ngày 16/5/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”.

Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

07/06/2017 | 11:29 AM
    Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII diễn ra tại Hà Nội, từ...

Hội khỏe Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội 2017

25/05/2017 | 04:54 PM
Sáng ngày 20/5, tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình đã diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội...

Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020

23/05/2017 | 04:20 PM
Ngày 17/5/2017 , Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn số 03-HD/ĐU về việc rà soát, bổ sung quy...

Hướng dẫn kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018

22/05/2017 | 10:08 AM
Nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ...

  quy hoạch - kế hoạch