Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07/04/2017 | 04:15 PM
Ngày 31/3/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành văn bản số 272-CV/ĐUK hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; các...

Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ Bí thư chi bộ

07/04/2017 | 04:11 PM
           Xác định rõ tầm quan trọng của Bí thư chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng,...

Nâng cao chất lượng công tác quán triệt,học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

03/04/2017 | 09:39 AM
Để nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối để nắm vững nội dung Nghị...

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, chế độ thông tin báo cáo

03/04/2017 | 09:37 AM
Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và cán bộ phụ trách công tác văn phòng cấp ủy về tầm...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên

03/04/2017 | 09:35 AM
     Ngày 20/3/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Đề án số 04-ĐA/ĐUK về “Tăng cường công...

Chi bộ Trung tâm Đào tạo CNTT và TT Hà Nội kết nạp đảng viên mới

23/02/2016 | 03:25 PM
Ngày 03/02/2016, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên- Phó trưởng phòng Kỹ thuật và Phát triển dịch vụ, đồng thời trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Sinh- Phòng Đào tạo và đồng chí Lê Văn Sử- Phòng Kỹ thuật và Phát triển dịch vụ.

Các Chi bộ nghiêm túc thực hiện nội dung, quy trình sinh hoạt theo quy định

29/03/2017 | 11:05 AM
Thời gian qua, Đảng ủy Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tuy nhiên, qua công tác kiểm...

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

29/03/2017 | 11:05 AM
Ngày 15/03/2017 , Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. ...

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông

22/03/2017 | 02:47 PM
Chiều 16/3, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố (ĐUKCCQTP) do đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư...

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông

22/03/2017 | 02:47 PM
Chiều 16/3, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố (ĐUKCCQTP) do đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư...

  quy hoạch - kế hoạch