Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

28/04/2017 | 03:35 PM
Để giúp cho cấp ủy tổ chức đảng; đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc và thực...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

28/04/2017 | 03:34 PM
Sau 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giám sát công tác cả cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

26/04/2017 | 02:48 PM
    Sáng 20/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn...

Đại hội Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2019

26/04/2017 | 03:24 PM
Sáng ngày 21/4, Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017...

Chiêu sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị

12/04/2017 | 03:35 PM
Ngày 31/3/2017, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Thông báo số 664-TB/BTCTU về việc Chiêu sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức...

Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07/04/2017 | 04:15 PM
Ngày 31/3/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành văn bản số 272-CV/ĐUK hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; các...

Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ Bí thư chi bộ

07/04/2017 | 04:11 PM
           Xác định rõ tầm quan trọng của Bí thư chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng,...

Nâng cao chất lượng công tác quán triệt,học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

03/04/2017 | 09:39 AM
Để nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối để nắm vững nội dung Nghị...

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, chế độ thông tin báo cáo

03/04/2017 | 09:37 AM
Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và cán bộ phụ trách công tác văn phòng cấp ủy về tầm...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên

03/04/2017 | 09:35 AM
     Ngày 20/3/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Đề án số 04-ĐA/ĐUK về “Tăng cường công...

  quy hoạch - kế hoạch