Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)

16/03/2020 | 16:29
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 13/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 528/STTTT-BCXBTT ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

Thực hiện Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU ngày 06/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU ngày 18/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), Sở Thông tin và Truyền thông phát hành đĩa CD tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng đĩa CD, cụ thể như sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã làm đầu mối nhận đĩa CD, phát cho các Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn. (Danh sách và số lượng phát hành kèm theo).

Các đơn vị có thể truy cập Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, chuyên mục Thông tin cơ sở để tải về 06 bài phát thanh tuyên truyền định dạng file mp3, đường link: https://sotttt.hanoi.gov.vn/ctmtqg.

2. Thời gian và nội dung phát:

- Tháng 3/2020: Bài 5 (90 năm truyền thống vẻ vang Đảng bộ thành phố Hà Nội).

- Tháng 8, 9, 10, 11/2020: Bài 6 (Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại của Thủ đô trong 05 năm qua).

- Tháng 11, 12/2020, tháng 01, 02/2021: Bài 1 (Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam); Bài 2 (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội).

- Tháng 01, 02/2021: Bài 3 (Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 03/02/1930-03/02/2021); Bài 4 (Những thành tựu của Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 35 năm Đổi Mới).

Đĩa CD là tài liệu tuyên truyền cơ sở xuyên suốt từ nay đến tháng 02/2021. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã, đài truyền thanh phường, xã, thị trấn lưu giữ, bảo quản và tổ chức tuyên truyền hiệu quả.

Công văn hướng dẫn

Link tải các bài đọc:

Bai 1.mp3
https://drive.google.com/file/d/1PKG8EyGNgvD6TFQmRNm5-5THDAuXy9F3/view?usp=drive_web
 Bai 2.mp3
https://drive.google.com/file/d/1V9X9tynF5LCSP3xzgDsAS4-ZmOalwzJ2/view?usp=drive_web
 bai 3.mp3
https://drive.google.com/file/d/13wuNVYnc-0OfsuSjFKVLOODlAiPp6aC1/view?usp=drive_web
 bai 4.mp3
https://drive.google.com/file/d/1f5x6CrJ6l6-9GFW7j9M-YUD3VnSR4ao9/view?usp=drive_web
 Bai 5.mp3
https://drive.google.com/file/d/1ZvlqrRRFrHCRY3-6ugQ-IDEZa21-c4dN/view?usp=drive_web
 Bai 6.mp3
https://drive.google.com/file/d/1aXE3OAZROaaSbSnamf0pQaBILzsrz_b4/view?usp=drive_web

Theo