Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

20/04/2020 | 16:55
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 17/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 886/STTTT-BCXBTT về việc hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020.

Theo đó, Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông sản xuất và phát hành đĩa CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng đĩa CD, cụ thể như sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã làm đầu mối nhận đĩa CD, phát cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Các đơn vị có thể truy cập Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông để tải về 06 bài phát thanh tuyên truyền định dạng file mp3, tại địa chỉ: https://sotttt.hanoi.gov.vn/thong-tin-co-so.

2. Thời gian và nội dung phát:

Bài 1: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). (tải về tại đây)

Bài 2: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). (tải về tại đây)

Bài 3: Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2020). (tải về tại đây)

Bài 4: Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). (tải về tại đây)

Bài 5: Kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) và 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020). (tải về tại đây)

Bài 6: Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). (tải về tại đây)

Căn cứ vào mốc thời gian kỷ niệm các ngày lễ lớn, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn thực hiện phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đĩa CD là tài liệu tuyên truyền cơ sở xuyên suốt năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -  Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn lưu giữ, bảo quản và tổ chức tuyên truyền hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã định kỳ báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

Theo