Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Triển khai thực hiện Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự toán hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Ngày đăng 16/05/2016 | 10:53 AM

Ngày 18/1/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư  số 09/2016/TT-BTC về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước .

 Thông tư  số 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn (Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước); không quy định đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư, các dự án này thực hiện lập báo cáo quyết toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn của Bộ Tài chính.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành như: Chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và lắp đặt, nhà thầu tư vấn (bao gồm cả tư vấn kiểm toán)…

Thông Tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2016, thay thế Thông Tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

Nội dung Thông tư  số 09/2016/TT-BTC  chi tiết tại văn bản đính kèm./.

Thanh Thúy