Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO
Ngày đăng 02/11/2016 | 3:21 PM

Sáng ngày 28/10/2016, tại Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc và các phòng Văn hóa Thông tin quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội.

Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO là một nội dung quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Tuyên truyền quảng bá ASEAN - cơ quan chủ trì của Tiểu ban thông tin thuộc Ủy ban quốc gia về UNESCO, nhằm mục đích cung cấp thông tin và kiến thức cần thiết cho các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc và các phòng Văn hóa Thông tin quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội về ASEAN và UNESCO, về kết quả triển khai trong thời gian qua cũng như thách thức, cơ hội và triển vọng trong thời gian tới xung quanh hai chủ đề này.

Đến với hội nghị, các đại biểu tham dự được các diễn giả đến từ Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương  (MOWCAP) và các Bộ, ngành liên quan trình bày hai chủ đề chính "UNESCO và các tiểu ban" và "Cộng đồng ASEAN". Bên cạnh những thông tin về các hoạt động và kế hoạch tuyên truyền của Ủy ban quốc gia về UNESCO, các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, các đại biểu tham dự còn được các diễn giả trình bày những vấn đề quan trọng được quan tâm như: Tình hình an ninh chính trị hiện nay; Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Cơ hội, thách thức và cảnh báo với doanh nghiệp Việt Nam - Mở cửa thị trường, thương mại, hàng hóa và dịch vụ; Lao động việc làm và an sinh xã hội cũng như các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu.

Đây là dịp để các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc và các phòng Văn hóa Thông tin quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội được gặp gỡ các diễn giả,  nắm bắt kịp thời thông tin, trao đổi những kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ASEAN và UNESCO.

Anh Việt