Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2019
Ngày đăng 23/12/2018 | 11:03 PM

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 340/QĐ-STTTT ngày 19/12/2018 về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết xem tại đây./.