Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 09/02/2023 | 8:12 AM

Thực hiện Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của thành phố Hà Nội. Ngày 09/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết xem tại đây