Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Triển khai Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý
Ngày đăng 04/04/2016 | 11:18 AM

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/7/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý; Quyết định số 440/QĐ-BCĐ ngày 28/01/2016 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, sáng ngày 01/4/2016, tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Về dự buổi hội nghị, về phía Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Dư Văn Chỉnh - Phó Giám đốc Sở. Tham gia báo cáo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hải - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng sự nghiệp kinh tế, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; Trưởng, phó các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp; Công chức, viên chức phụ trách công tác nhân sự của Sở và các đơn vị thuộc Sở; Công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở, bộ phận  Kế toán Văn phòng Sở và các bộ phận: Kế hoạch, Tài chính, Kế toán của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Nhằm giúp cán bộ nắm vững và triển khai chính xác nghiệp vụ, chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: Phổ biến và giải đáp câu hỏi, vướng mắc về việc thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Các điểm đổi mới của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 so với Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Tại buổi hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến, thẳng thắn nêu lên những vấn đề còn vướng mắc trong thực tế công tác. Nhìn chung, nội dung chương trình đã tập trung vào những vấn đề cơ bản, đồng thời bám sát những yêu cầu công tác của Sở hiện nay.

Hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đã thành công tốt đẹp và đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.

Nguyễn Thị Thu Thủy