Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

Ngày đăng 22/02/2017 | 10:02 AM
Ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản...

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 10/11/2016 | 04:59 PM
Ngày 30/09/2016, Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và...

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO

Ngày đăng 02/11/2016 | 03:21 PM
Sáng ngày 28/10/2016, tại Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc và các phòng Văn hóa Thông tin quận,...

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn và hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày đăng 26/10/2016 | 01:45 PM
Ngày 29 /9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn và Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Triển khai thực hiện Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự toán hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Ngày đăng 16/05/2016 | 10:53 AM
Ngày 18/1/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư  số 09/2016/TT-BTC về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước .  Thông tư  số 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán...

Quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 16/05/2016 | 10:50 AM
Quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016

Ngày đăng 08/04/2016 | 05:48 PM
Thực hiện Chương trình số 60/CTr-UBND ngày 18/3/2015 của UBND thành phố Hà Nội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2016, ngày 30/3/2016 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 472/CTr-STTTT xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Triển khai Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý

Ngày đăng 04/04/2016 | 11:18 AM
Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/7/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự...

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng 12/11/2015 | 12:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

Triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 04/09/2015 | 12:00 AM
Ngày 30/7/2015, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm kịp thời ban hành những quy định thuộc phạm vi thẩm quyền Chính phủ giao cho các địa phương.