Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2014

Ngày đăng 27/03/2014 | 12:00 AM
Ngày 21/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 321/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2014. Theo đó, yêu cầu các phograve;ng, ban, đơn vị rà soát các quy định, quy chế nội bộ và các quy định, cơ chế chính sách của Thành phố thuộc lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện hoặc hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ

Ngày đăng 13/02/2014 | 12:00 AM
Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH thành phố Hà Nội năm 2014, ngày 17/1/2014 Giám đốc Sở TTamp;TT Hà Nội ký ban hành Kế hoạch số 54/KH-STTTT thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 2 năm 2013

Ngày đăng 12/09/2013 | 12:00 AM
Ngày 04/9/2013, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013 ndash; 2015) đợt 2 năm 2013, khối lượng phát hành là 1.000 tỷ đồng dự kiến từ ngày 25/9 đến 02/10.

Hà Nội: Phê duyệt phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 13/08/2013 | 12:00 AM
Ngày 05/8, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4621/QĐ-UBND về việc phê duyệt, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày đăng 13/08/2013 | 12:00 AM
Nhằm tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND.

Minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày đăng 24/07/2013 | 12:00 AM
Ngày 17/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 chương II Luật phograve;ng chống tham nhũng.

Hà Nội: tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013

Ngày đăng 24/06/2013 | 12:00 AM
Ngày 14/6, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT- UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ndash; ngân hàng nhà nước năm 2013.