Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014

09/05/2014 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Kế hoạch số 321/KH-STTTT ngày 21/3/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông xem văn bản chi tiết tại đây./.
Theo