Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

06/11/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 30/10, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng./.

Theo