Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

25/09/2013 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 24/9/2013 của UBND Thành phố. Chi tiết tại file đính kèm./.

Theo