Khai mạc Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)

03/09/2020 | 19:30
Cỡ chữ Aa- Aa+

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), với tinh thần đổi mới ngành Xuất bản, sáng ngày 01/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh theo hình thức trực tuyến tại sàn dịch điện tử Book365.vn.

Triển lãm sách giới thiệu hơn 1.000 xuất bản phẩm về các chủ đề: Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu của đất nước trong quá trình đổi mới và phát triển; thành tựu của ngành Xuất bản Việt Nam.

Bên cạnh đó, gần 200 bộ tem và các video, tư liệu về các sự kiện lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 02/9 cũng được giới thiệu, trưng bày. Đồng thời, Triển lãm Sách còn tổ chức nhiều sự kiện giao lưu, tọa đàm của các diễn giả là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn hóa về những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước.

Thông qua sách, tư liệu lịch sử được trưng bày, các buổi tọa đàm, giao lưu, bằng việc kết hợp ứng dụng những công nghệ truyền thông hiện đại, tạo cảm giác chân thật, sống động cho người xem; Triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, thể hiện sự trân trọng và biết ơn của nhân dân ta đối với những thành quả cách mạng cha ông để lại, từ đó mỗi người xem sẽ nhận thức rõ trách nhiệm bản thân với đất nước, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc hôm nay và mai sau.

Ngoài ra, Triển lãm lần này có tích hợp hội chợ sách với sự tham gia của gần 50 đơn vị, trên 11.000 đầu sách các loại kèm theo 10.000 đơn hàng vận chuyển miễn phí nhằm phục vụ bạn đọc trong cả nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 01/9 - 15/9/2020.

 

 

 

Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo
- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - 

khai mạc Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)

 

 

 

Giao diện chính của “Triển lãm Sách trực tuyến” trên sàn Book365.vn

 

Giao diện khu “Triển lãm Sách về lịch sử đầu tranh giành độc lập,

dựng nước và giữ nước”

 

Giao diện khu “Triển lãm Sách về Đảng và Bác”

                                                      

 

 

Giao diện khu “Triển lãm Sách về thành tựu kết quả đổi mới đất nước”

 

 

Giao diện khu “Triển lãm Sách về thành tựu Xuất bản Việt Nam”

 

                                                Giao diện khu “Triển lãm tem”

 

Nga Nguyễn

Theo