Trang chủ

Lấy ý kiến văn bản dự thảo

THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành "Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:05 PM  | View count: 395
(Ảnh: Công tác thanh thải dây, cáp sau giai đoạn hạ ngầm) Thực hiện Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND Thành phố về việc...

THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến về dự thảo “Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 24/04/2018 | 04:39 PM  | View count: 1061
     Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố phê...

Dự thảo Báo cáo: Sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Ngày đăng 02/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 423
Toàn văn chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 433
Là một trong những đề án quan trọng của Thành phố để thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU về ldquo;Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ,...

  quy hoạch - kế hoạch

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?