Trang chủ

Lấy ý kiến văn bản dự thảo

THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến về dự thảo “Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”
Ngày đăng 24/04/2018 | 04:39  | View count: 854

     Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2018 (Chương trình công tác số 15/CTr-UBND ngày 15/01/2018), giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo “Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

     Toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy chế và Quy chế kèm theo được đăng tại địa chỉ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( https://hanoi.gov.vn), mục “Xin ý kiến công dân” và Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (http://ict-hanoi.gov.vn), mục “Lấy ý kiến văn bản dự thảo”. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 24/4/2018 đến hết ngày 24/5/2018.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ hộp thư: pbcxbtt_sotttt@hanoi.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn.

 

Văn bản dự thảo xem tại đây./.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI