Trang chủ

Lấy ý kiến văn bản dự thảo

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 413

Là một trong những đề án quan trọng của Thành phố để thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU về ldquo;Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2018rdquo;, Sau một thời gian triển khai Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc thực hiện và lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị về đề án Xây dựng ldquo;Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phươngrdquo;.

Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố Hà Nội bao gồm ba phần: phần 1 là các yêu cầu chung, phần 2 là phạm vi áp dụng, phần 3 là mẫu các quy trình xử lý công việc.

Phần yêu cầu chung bao gồm Sổ tay chất lượng, yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc và mẫu 6 quy trình bắt buộc theo yêu cầu tiêu chuẩn.

Phạm vi áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 bao gồm tất cả các thủ tục hành chính đang thực hiện tại các đơn vị. Khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính phải kịp thời cập nhật các nội dung thay đổi.

Mẫu quy trình xử lý công việc và tài liệu hướng dẫn bao gồm tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc và mẫu quy trình xử lý công việc cụ thể cho 50 loại hình cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Về cơ bản Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 dựa trên Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, có cụ thể hóa phần phạm vi áp dụng, bổ sung quy trình nội bộ (phần 1) và quy trình mẫu (phần 3) cho phù hợp với các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết dự thảo mô hình khung tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?