Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 38/2020

14/09/2020 | 11:39
Cỡ chữ Aa- Aa+

 

Stt

Ngày ban hành

Số/ký hiệu

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

11/9/2020

35-CT/TU

Thành ủy Hà Nội

Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của TPHN nhiệm kỳ 2021 - 2026

2

10/9/2020

125-HD/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

3

10/9/2020

2709-CV/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

4

8/9/2020

2699-CV/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

V/v gửi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

5

8/9/2020

2700-CV/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

V/v gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

6

9/9/2020

192-KH/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Lễ trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TPHN; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - 2020

7

11/9/2020

4379/UBND-ĐT

UBND TP Hà Nội

V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 4 tháng cuối năm 2020.

8

10/09/2020

180/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025.

9

8/9/2020

7633/VP-ĐT

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

V/v thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Thành phố.

 

Theo