Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 39/2020

24/09/2020 | 10:15
Cỡ chữ Aa- Aa+

Stt

Ngày ban hành

Số/ký hiệu

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

15/09/2020

126 - HD/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

2

16/09/2020

194-KH/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHN lần thứ XVII

3

21/09/2020

183/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch tổ chức tọa đàm,gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế- Sài Gòn.

4

23/09/2020

184/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm" Tham vấn sáng kiến về Hà Nội - Thành phố sáng tạo"

5

18/09/2020

182/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án

6

18/09/2020

95/BATGT - VP

Ban An toàn giao thông

V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia

7

21/09/2020

15/CT-UBND

UBND TP Hà Nội

Chỉ thị v/v tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu vực đến môi trường thành phố.

8

17/09/2020

4522/UBND-KGVX

UBND TP Hà Nội

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

9

16/09/2020

4512/UBND-KT

UBND TP Hà Nội

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

10

14/09/2020

4432/UBND-KT

UBND TP Hà Nội

V/v tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng vệ thương mại

11

11/9/2020

4052/QĐ-UBND

UBND TP Hà Nội

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố

12

15/09/2020

4445/UBND-KGVX

UBND TP Hà Nội

V/v tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo